Huurrecht

Laat de zaak niet op zijn beloop. Bij de huur- en verhuur van woonruimte, bedrijfsruimte, onbebouwde grond etc. kunnen zich tal van problemen voordoen. Variërend van onduidelijkheden in een huurovereenkomst tot ontruiming en andere geschillen. Meestal zijn de belangen groot en is deskundige hulp vereist. Zowel particuliere als commerciële (ver)huurders kunnen bij ons terecht voor advies en bijstand in procedures, of juist ter voorkoming daarvan.

Ook hier geldt, laat de zaak niet op zijn beloop, maar ga ook niet overhaast over tot (onrechtmatige) ontruiming.