Landelijke procespraktijk

Geografische afstand is geen bezwaar. Door afschaffing van het procuraat en een vernieuwde rechterlijke organisatie zijn de mogelijkheden voor het voeren van procedures bij een rechterlijke instantie op afstand sterk verbeterd.

Door onze werkwijze met gebruikmaking van de moderne mogelijkheden van het berichtenverkeer kunnen wij cliënten door heel Nederland in rechte vertegenwoordigen.