Hoe weet u met wie u zaken doet?

Waarom is het verstandig om te weten met wie u zaken doet?

Veel ondernemers doen zaken in het goede vertrouwen dat de andere partij ook werkelijk diegene is zoals hij zich voordoet. Maar hoe weet u u of dat klopt? Als u zaken doet met een natuurlijke personen dan is het raadzaam om naar een identiteitsbewijs te vragen. Dat is vrij eenvoudig, maar doet u zaken met een bedrijf hoe controleert u het dan?

Het antwoord op die vraag is, surf naar de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl

Inlogcode Kamer van Koophandel

Als u een KvK inlogcode heeft kunt u de openbare registers raadplegen en kunt u zien wie de eigenaar(s) of bestuurder(s) van ondernemingen zijn. Omdat aan het inzien van die gegevens zijn (lage) kosten zijn verbonden is dat een drempel die er kennelijk voor zorgt dat controle van op het bestaan van het bedrijf of de juiste tenaamstelling of het juiste adres maar al te vaak niet wordt gedaan en dus achterwege blijft.

Gratis zoekoptie

Op de website van de KvK vindt u een zoekoptie. Via die zoekoptie kunt u kosteloos zoeken of het betreffende bedrijf dat zaken met u wil doen wel bestaat. U vindt dan ook het adres van dat bedrijf en u kunt bijvoorbeeld ook zien of u met een VOF, een BV of met een NV te maken heeft. Klopt er iets niet dan bent u tijdig gealarmeerd. In veel gevallen is er geen sprake van opzettelijke misleiding. Meestal is het gewoon slordigheid, zoals bijvoorbeeld dat een oude handelsnaam of een oud adres wordt gebruikt. Als echter in een later stadium er een juridische kwestie ontstaat, dan kunt u wel op achterstand blijken te staan doordat u niet aan de juiste persoon hebt geoffreerd of gefactureerd.

Kortom, bent u als ondernemer?  Dan doet u er verstandig aan bij elke nieuwe klant de KvK website te raadplegen. Wenst u meer informatie of wilt u een due diligence onderzoek laten doen, neem dan telefonische contact met ons op of stuur een e-mail naar info@vvm-advocaten.nl

 

Het belang van algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de zogeheten kleine lettertjes bij een gesloten overeenkomst. Elke onderneming heeft algemene voorwaarden nodig bij het doen van zaken. Met name ondernemers die regelmatig met meerdere opdrachtgevers, klanten en leveranciers op dezelfde manier zaken doen, doen er goed aan om algemene voorwaarden te hanteren. Maar waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk? Er zijn een aantal redenen te noemen waarom uw onderneming beslist algemene voorwaarden moet laten opstellen.

Besparing van tijd

Algemene voorwaarden zijn regels die u standaard wilt laten gelden bij het sluiten van overeenkomsten. Op deze manier hoeft u niet bij elke overeenkomst opnieuw in onderhandeling te treden over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, levertijd, garantie et cetera. Hierdoor hoeft u als ondernemer niet bij elke nieuwe bestelling opnieuw uw kostbare tijd te besteden aan het onderhandelen over de (standaard)afspraken. Deze zijn dan namelijk al vastgelegd in uw algemene voorwaarden, welke standaard gelden bij elke door u gesloten overeenkomst. Voorwaarde is natuurlijk wel dat degene met wie u een overeenkomst sluit, uw algemene voorwaarden accepteert.

Voorkomen en uitsluiten van risicoaansprakelijkheid

In het dagelijks leven leest bijna niemand de algemene voorwaarden, terwijl de algemene voorwaarden toch onderdeel uitmaken van de overeenkomst. In de algemene voorwaarden staan namelijk de rechten en verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst uitgewerkt. In het geval een partij zich niet aan de verplichtingen uit het contract houdt, dan komt al snel het belang van de algemene voorwaarden naar boven. Doordat u als ondernemer standaard uw algemene voorwaarden hanteert, zal uw onderneming worden beschermd tegen de risico’s die het ondernemen met zich meebrengt. Het risico van juridische conflicten wordt hiermee verkleind.

U doet er dan ook goed aan om bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor een deel te beperken of uit te sluiten in de algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u bepalen dat uw algemene voorwaarden altijd gelden boven de algemene voorwaarden van een andere contractspartij.

Niet alles is in de wet geregeld

Veel ondernemers denken dat de wetgeving alles regelt, maar dat is niet altijd het geval. De wet regelt slechts een beperkt aantal zaken. Bovendien kunt u in uw algemene voorwaarden bijvoorbeeld als bepaling opnemen dat de andere contractspartij altijd een voorschot dient te betalen. Of denk aan het overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud. Dergelijke afspraken worden niet door de wet geregeld en dient u dan ook zelf in uw algemene voorwaarden op te nemen.

Opstellen algemene voorwaarden

Kortom, bent u als ondernemer?  Dan doet u er verstandig aan om algemene voorwaarden te laten opstellen. In het geval u vragen heeft over algemene voorwaarden of deze wilt laten opstellen, neem dan telefonische contact met ons op of stuur een e-mail naar info@vvm-advocaten.nl